Remediëren van het getalbegrip

Wat decoderen is voor leesvaardigheid, is getalbegrip voor leren rekenen. De ontwikkeling van het getalbegrip gaat niet bij iedere leerling even snel en vanzelf. Die kinderen die moeite hebben met getalbegrip help je gericht met Rekensprint Getalbegrip. In te zetten naast elke rekenmethode en onlangs uitgebreid met Getalbegrip tot 100!

 

In overleg met de auteurs Marijke Theunissen en Marije van Oostendorp heeft Schoolsupport besloten om een Vlaamse versie van de Rekensprint Getalbegriplijn uit te brengen. Deze verschijnt in het eerste half jaar van 2023: eerst tm 10 en tm 20, daarna tm 100 en tm 1000.

Deze Vlaamse versies hebben aanpassingen op de rekentaal die in Vlaanderen gebruikelijk is en houden rekening met de MAB-kleuren zoals deze in Vlaanderen gebruikt worden (maar zullen deze MAB-materialen niet meeleveren, omdat ze breed beschikbaar zijn in Vlaanderen).

Wat is Rekensprint Getalbegrip en hoe werkt het?

 

Rekensprint
Getalbegrip t/m 10

 

Rekensprint
Getalbegrip t/m 20

 

 

 

  • Remediërend programma voor het oefenen van hoeveelheidsbegrip,  getalbegrip, tellen en de bewerkingen tot 10 en tot 20 binnen het tiental
 
  • Automatisering van basisvaardigheden tot 20
  • Voor midden groep 2, voor groep 3 en eerste helft groep 4
 
  • Voor groep 4 en 5 of voor leerlingen in de bovenbouw met achterstanden

Meer informatie over
Rekensprint Getalbegrip t/m 10

 

 

Meer informatie over
Rekensprint Getalbegrip t/m 20

 

 

 

Rekensprint
Getalbegrip t/m 100

 

NIEUW! Rekensprint
Getalbegrip t/m 1000

 

 

  • Automatisering van alle basisvaardigheden tot 100
 
  • Automatisering van alle basisvaardigheden tot 1000
  • Voor leerlingen vanaf groep 5 en 6 of voor oudere leerlingen met achterstanden
 
  • Voor leerlingen vanaf groep 5 en 6 of voor oudere leerlingen met achterstanden

Meer informatie over
Rekensprint Getalbegrip t/m 100

 

 

Meer informatie over Rekensprint Getalbegrip t/m 1000