Rekensprint Getalbegrip t/m 100

Rekensprint Getalbegrip t/m 100 is een interactief remediërend oefenprogramma voor het verstevigen van het getalbegrip in het domein t/m 100, vooral bedoeld voor die kinderen die in groep 3 t/m 5 hierop achterblijven. Er wordt ook geoefend met rekenbegrippen en splitsen. Rekensprint Getalbegrip t/m 100 is het vervolg op Rekensprint Getalbegrip t/m 10 en Rekensprint Getalbegrip t/m 20.
Voor wie is Rekensprint Getalbegrip t/m 100 bedoeld?
Rekensprint Getalbegrip t/m 100 is bedoeld voor leerlingen vanaf ongeveer 6 à 7 jaar die weinig begrip hebben van getallen en sommen t/m 100; ze maken fouten met het tellen van hoeveelheden, het uitspreken of schrijven van de getallen. Het zijn leerlingen die moeite hebben met voor- of achterwaarts tellen in het domein t/m 100, die niet vlot weten welk getal direct voor of na een gegeven getal komt en/of die problemen hebben met het begrijpen en kunnen toepassen van rekentaal. Ze hebben weinig inzicht in de betekenis van sommen t/m 20 en 100.

Het kunnen leerlingen zijn met lage of beneden-gemiddelde (D/E of IV/V) scores op de Cito Rekenen & Wiskunde E3 t/m E5 of leerlingen bij wie op grond van observaties of onderzoek problemen zijn gesignaleerd in de rekenontwikkeling. Het programma is daarnaast bedoeld voor oudere kinderen met dyscalculie die als onderdeel van hun rekenstoornis, moeite hebben met het begrijpen en vlot verwerken van getallen.

Wat is Rekensprint Getalbegrip en hoe werkt het?
Rekensprint Getalbegrip t/m 100 is een interactief en gestructureerd programma dat stapsgewijs het getalbegrip van de leerling in het domein t/m 100 opbouwt. Er worden op verschillende handelingniveaus allerlei sommen in het domein t/m 100 geoefend zoals sommen t/m 20 over het tiental en familiesommen.

Er wordt gewerkt van concreet via schematisch naar abstract. De leerlingen leren op die manier wat de sommen betekenen, waardoor ze minder fouten zullen maken en sommen vlotter kunnen maken. In het programma wordt aandacht besteed aan rekenbegrippen zoals evenveel, erbij en eraf.

Dit programma zorgt voor een goed getalbegrip t/m 100. Pas wanneer dit begrip voldoende is, kan worden gestart met automatiseren. Vanaf medio groep 4 kan Rekensprint Getalbegrip worden gecombineerd met automatiseringsoefeningen van Rekensprint Basis en Rekensprint Extra.

Waaruit bestaat Rekensprint Getalbegrip t/m 100?

 • een handleiding met daarin achtergrondinformatie, een instapschema, een registratieblad, een aftekenblad, een diagnostisch onderzoek en een sommendocument; 
 • 20 verschillende dagkaarten, bedoeld om 4 keer per week te oefenen met exact beschreven oefeningen zoals tellen, getallen maken, getallen lezen en schrijven, getallen op een lijn plaatsen, sommen maken en oefenen met rekenbegrippen; 
 • 5 doosjes met kaartjes met daarop cijfers of hoeveelheden met o.a. MAB, eierdozen en fiches; 
 • 26 kopieerbare kaarten voor onder meer het maken en schrijven van getallen, het oefenen met getallenlijnen, het oplossen van sommen tot 20 met tientaloverschrijding, het maken van familiesommen en het leren van rekenbegrippen; 
 • plaatswaardekaarten: 4 x 100, 4 x 10 t/m 90 en 4 x 1 t/m 9; 
 • 10 strookjes voor de opbouw van het honderdveld; 
 • MAB-materiaal: rode honderden, blauwe staafjes van 10 en groene blokjes van 1; 
 • rode en blauwe breekblokjes; 
 • 1 tienzijdige dobbelsteen met tientallen en 1 tienzijdige dobbelsteen met enen; 
 • 1 dobbelsteen zonder getallen met bijbehorende stickers; 
 • pionnen

Hoe wordt Rekensprint Getalbegrip t/m 100 gebruikt?

 • als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes;
 • naast elke rekenmethode; 
 • deels voor de hele groep (om de getallen en hoeveelheden t/m 100 aan te bieden); 
 • in de RT-praktijk of thuis, waarbij ouders met de kinderen oefenen; 
 • gemakkelijk in gebruik: in te zetten door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair of onderwijsassistent.