Rekensprint Getalbegrip t/m 20

Rekensprint Getalbegrip t/m 20 is een interactief remediërend oefenprogramma voor het verstevigen van het getalbegrip in het domein 10 t/m 20, vooral bedoeld voor die kinderen die in groep 2 en 3 hierop achterblijven. Er wordt ook geoefend met rekenbegrippen en splitsen. Rekensprint Getalbegrip t/m 20 is het vervolg op Rekensprint Getalbegrip t/m 10.
Voor wie is Rekensprint Getalbegrip t/m 20:

Het programma is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar die weinig begrip hebben van hoeveelheden t/m 20 en de bijbehorende getalwoorden en cijfers. Kinderen die moeite hebben met voor- of achterwaarts tellen in het domein t/m 20, bijvoorbeeld nog niet snel weten wat de buurgetallen zijn van 12 en die problemen hebben met het begrijpen en kunnen toepassen van rekentaal.

Het kunnen leerlingen zijn met zwakke of beneden-gemiddelde scores op de Cito Rekenen & Wiskunde M2 t/m E4 of leerlingen bij wie op grond van observaties of onderzoek problemen zijn gesignaleerd in de rekenontwikkeling. Het programma is ook bedoeld voor oudere kinderen met dyscalculie die door hun rekenstoornis, moeite hebben met het verwerken van getallen.

 

Het is belangrijk om met deze kinderen volgens een goede opbouw te oefenen om te voorkomen dat ze hun leven lang zwakke rekenaars blijven.

 

Wat is Rekensprint Getalbegrip en hoe werkt het?

In Rekensprint Getalbegrip t/m 20 oefenen we systematisch met het overzien en vergelijken van hoeveelheden en met de verdeling van hoeveelheden en getallen t/m 20 in tientallen en eenheden. Ter verduidelijking werken we met positiekaarten, MAB-materiaal en plaatswaardekaarten in de bekende Montessorikleuren.

Op deze manier leren kinderen vanaf het begin hoe de getallen boven de 10 in elkaar zitten en leren ze spelenderwijs om te gaan met tientallen en eenheden.

Kinderen moeten eerst een tijd handelend bezig zijn met concrete oefeningen om zo inzicht te krijgen in hoeveelheden en de relatie tussen getallen. Als de kinderen deze vaardigheden beheersen, kunnen zij na het doorlopen van Rekensprint Getalbegrip t/m 20 doorstromen naar Rekensprint Start vanaf week 21. Zij kunnen dan aan de slag met de sommen tot 20.

Het oefenen van het automatiseren komt na de fase van begrip en het oefenen met materialen.

Zoals u gewend bent van de Rekensprint-serie, vraagt ook Rekensprint Getalbegrip t/m 20 weinig voorbereiding en zijn de oefeningen volledig uitgewerkt. Alle materialen zijn in de set aanwezig. Met deze set kunt u met groepjes van 4 leerlingen meteen aan de slag. U kunt het oefenen ook (deels) uit handen geven aan stagiaires of onderwijsassistenten. Een kwestie van goed organiseren, dus!

 

 Wat is de inhoud van Rekensprint Getalbegrip t/m 20:

 • Een handleiding met daarin achtergrondinformatie, instapschema’s, een registratieblad, een aftekenblad, een diagnostisch onderzoek, een analyseformulier, spelletjes, stoplichtcijfers, een splitsblad en getallenlijnen;
 • 21 grote getallenkaarten met afbeeldingen van vingers.
 • 10 dagkaarten met daarop een programma voor telkens 20-25 minuten.
 • 12 doosjes met sprintkaartjes om getalbeelden in te trainen.
 • Plaatswaardekaarten om de cijfers t/m 20 samen te stellen en te oefenen.
 • Een MAB-kaart om o.a. het tientallig stelsel te begrijpen.
 • Een Getallendicteekaart om de schrijfwijze van getallen t/m 20 te oefenen.
 • Een Buurgetallenkaart om de getalrij (één/twee meer en één/twee minder) te automatiseren.
 • Concreet materiaal zoals: 50 breekblokjes, MAB Materiaal (10 tientallen en 40 eenheden) dobbelstenen, pionnen en een beschrijfbare dobbelsteen.
 • Spelletjes die je direct kunt doen.
 • Opbergdoos.

 Hoe wordt Rekensprint Getalbegrip t/m 20 gebruikt?

 • Als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes;
 • Naast elke rekenmethode;
 • Deels voor de hele groep (om de getallen en hoeveelheden t/m 20 aan te bieden);
 • In de RT-praktijk of thuis, waarbij ouders met de kinderen oefenen;
 • Door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair of onderwijsassistent

 

Bronvermelding m.b.t. het gebruik en de werkwijze van de vingerbeelden in Rekensprint Getalbegrip t/m 10 en t/m 20: JaMaRa rekenen, Fleur Giesen: www.breincentrum.com