Rekensprint Start: basisvaardigheden rekenen automatiseren

Iedereen kan leren automatiseren!

Rekensprint en RS Online zijn najaar 2021 aangepast aan het nieuwe Rekenmuurtje 3.0.

Met RS Online (in 2021 live gegaan!) is het mogelijk om elke dag klassikaal te automatiseren via je digibord. Maar ook om leerlingen zelfstandig of begeleid te laten remediëren met oefenprogramma’s bij losse steentjes uit het Rekenmuurtje 3.0, of met de bekende oefenprogramma’s Start, Basis, Extra en 1F.

 

De nieuwe Rekensprint Start (voor automatiseren van hoeveelheidsbegrip, getalbegrip, tellen en de bewerkingen tot 10 en tot 20 binnen het tiental) sluit ook naadloos aan bij de nieuwe Power- en Speedtoetsen uit de Bareka Online Rekentoetsen. Kijk onder HULP in Rekensprint Online of download de nieuwe handleiding op www.schoolsupport.nl/service.

Rekensprint Start is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die extra oefening met de voorbereidende rekenvaardigheden en het rekenen tot 10 en tot 20 nodig hebben. Deze rekenremediëring biedt met minimale voorbereiding een volledig oefenprogramma voor 20, 30 of 40 weken (4 keer per week, 15 minuten per dag), e.e.a. afhankelijk van de instapweek.

 

Maak je al gebruik van Rekensprint Start?

Kijk op www.schoolsupport.nl/rsonline wat Rekensprint Online voor je school of praktijk kan betekenen. En kijk onder www.schoolsupport.nl/service voor de belangrijkste service-items.

Voor wie is Rekensprint Start geschikt?

 • Kinderen vanaf medio groep 2 (België: 3de kleuterklas) voor het trainen van hoeveelheidsbegrip, getalbegrip en tellen.
 • Kinderen vanaf groep 3 (België: 1ste leerjaar) met hiaten in de voorbereidende rekenvaardigheden en kinderen in groep 3 en 4 (België: 1ste en 2de leerjaar) met problemen in het aanvankelijk rekenen.
 • Kinderen in het speciaal (basis-)onderwijs bij wie het rekenen moeilijk op gang komt.

Hoe werken leerlingen met Rekensprint Start?

 • als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes
 • naast elke rekenmethode
 • in RT-praktijk of thuis, waarbij de ouders met de kinderen oefenen
 • door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair, klassen-assistent, tutor of bij coöperatief leren in duo’s

Waaruit bestaat Rekensprint Start?

 • handleiding met daarin achtergrondinformatie over het rekenmuurtje en de Bareka-toets, instapschema’s en een ‘aftekenschema’
 • 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten per week en exact beschreven oefeningen.
 • 25 doosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én (indien van toepassing) de gewenste strategie en/of de deelstappen
 • opbergdoos

Het rekenmuurtje
Leren rekenen kan gezien worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Het rekenmuurtje is een visualisering van het stapelen bij het aanleren van basisbewerkingen. De onderste lagen van het muurtje vormen een solide basis die nodig is voor een goede ontwikkeling van rekenvaardigheden. Kinderen die moeite hebben met het automatiseren van deze basisbewerkingen kunnen aan de slag met Rekensprint.

Schema: wanneer zet je welke rekensprint leermiddelen in?
De fasen in dit schema corresponderen met het rekenmuurtje.

 

 

De Bareka Profieltoets rekenen
In Rekensprint is een koppeling gemaakt met de Profieltoets rekenen van Bareka. Door afname van deze toets ontstaat een compleet beeld van de basiskennis van het rekenen en beheersing van de rekenvaardigheden van een leerling. 

De Profieltoets rekenen van Bareka bestaat uit twee soorten toetsen:

 1. Screeningstoets: gericht op kunnen (Power). Kunnen de sommen (tot niveau groep 7) worden opgelost?
 2. Automatiseringstoets: gericht op kennen (Speed). Wordt de basiskennis voldoende vlot beheerst?

Aan de hand van een instapschema kan de leerling na afname van deze toets starten met een deel van de Rekensprint-serie. Bovendien is de vooruitgang door middel van een herhaalde afname van de Profieltoets goed meetbaar. 

Wilt u de profieltoets van Bareka inzien en uitproberen, dan is het mogelijk om een proeflicentie aan te vragen voor het lopende schooljaar. Wilt u het volgende schooljaar gebruik maken van de proeflicentie, dan kunt u dit aangeven bij uw aanvraag bij Bareka. Scholen ontvangen met deze proeflicentie toegang voor maximaal 30 leerlingen, rt-praktijken voor maximaal 10 leerlingen. Na afloop van de proeflicentie kunt u overstappen naar de betaalde licentie van Bareka. Klik hier voor de proeflicentie.


Onderdelen van Rekensprint Start

 • handleiding
 • 25 sets sprintkaartjes
 • 40 weekkaarten
 • opbergdoos

Wat zit er in de schoolset of de IB/RT-set?

 • de IB/RT-set bestaat uit: 1 sprintkaartenset (25-delig), 1 weekkaartenset, 1 handleiding
 • de schoolset bevat 3x de IB/RT-set

Extra set sprintkaartjes 

 • alle sprintkaartjes in box (25 sets)

Aanvulset School

 • handleiding

Aanvulset IB/RT-praktijk

 • handleiding