Rekensprint Start: basisvaardigheden rekenen automatiseren

Rekensprint Start is een remediërend programma voor het automatiseren van hoeveelheidsbegrip, getalbegrip, tellen en de bewerkingen tot 10 en tot 20 binnen het tiental. Het is ontwikkeld voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die extra oefening met de voorbereidende rekenvaardigheden en het rekenen tot 10 en tot 20 nodig hebben.

 

Maak je al gebruik van Rekensprint Start?
Bekijk dan de belangrijke Service items (via link in menu rechts of deze directe link naar de pagina)

Vernieuwd in 2017
Rekensprint Start is vernieuwd. Het programma sluit nu aan bij het rekenmuurtje en de Bareka profieltoets. Bovendien is Rekensprint Start nu ook digitaal beschikbaar voor op het digibord.

Voor wie is Rekensprint Start geschikt?

 • Kinderen vanaf medio groep 2 (België: 3de kleuterklas) voor het trainen van hoeveelheidsbegrip, getalbegrip en tellen.
 • Kinderen vanaf groep 3 (België: 1ste leerjaar) met hiaten in de voorbereidende rekenvaardigheden en kinderen in groep 3 en 4 (België: 1ste en 2de leerjaar) met problemen in het aanvankelijk rekenen.
 • Kinderen in het speciaal (basis-)onderwijs bij wie het rekenen moeilijk op gang komt.

Hoe werken leerlingen met Rekensprint Start?

 • als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes
 • naast elke rekenmethode
 • in RT-praktijk of thuis, waarbij de ouders met de kinderen oefenen
 • door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair, klassen-assistent, tutor of bij coöperatief leren in duo’s

Waaruit bestaat Rekensprint Start?

 • handleiding met daarin achtergrondinformatie over het rekenmuurtje en de Bareka-toets, instapschema’s en een ‘aftekenschema’
 • 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten per week en exact beschreven oefeningen.
 • 25 doosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én (indien van toepassing) de gewenste strategie en/of de deelstappen
 • digibordversie voor uitleg in de klas en in kleine instructiegroepen (kosteloos een jaar proberen)
  Let op: gebruik Rekensprint op het digibord en desktop PC bij voorkeur met de meest actuele versie van webbrowser Chrome
 • opbergdoos

Digibordversie
De kaartjes van Rekensprint Start zijn gedigitaliseerd en beschikbaar voor het digibord. Omdat Rekensprint een begeleid programma is, kunnen de leerlingen niet zelfstandig aan de slag met de Rekensprint digibordversie. Begeleiding is essentieel om de rekenstrategieën van uw leerling te kunnen volgen en eventueel te corrigeren. U kunt de digibordversie inzetten voor de groepsinstructie of de verlengde instructie als u werkt met Rekensprint. De digibordversie is een aanvulling op de sets en dus alleen bruikbaar in combinatie met handleiding en weekkaarten.

Het rekenmuurtje
Leren rekenen kan gezien worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Het rekenmuurtje is een visualisering van het stapelen bij het aanleren van basisbewerkingen. De onderste lagen van het muurtje vormen een solide basis die nodig is voor een goede ontwikkeling van rekenvaardigheden. Kinderen die moeite hebben met het automatiseren van deze basisbewerkingen kunnen aan de slag met Rekensprint.

Schema: wanneer zet je welke rekensprint leermiddelen in?
De fasen in dit schema corresponderen met het rekenmuurtje.

 

 

De Bareka Profieltoets rekenen
In Rekensprint is een koppeling gemaakt met de Profieltoets rekenen van Bareka. Door afname van deze toets ontstaat een compleet beeld van de basiskennis van het rekenen en beheersing van de rekenvaardigheden van een leerling. 

De Profieltoets rekenen van Bareka bestaat uit twee soorten toetsen:

 1. Screeningstoets: gericht op kunnen (Power). Kunnen de sommen (tot niveau groep 7) worden opgelost?
 2. Automatiseringstoets: gericht op kennen (Speed). Wordt de basiskennis voldoende vlot beheerst?

Aan de hand van een instapschema kan de leerling na afname van deze toets starten met een deel van de Rekensprint-serie. Bovendien is de vooruitgang door middel van een herhaalde afname van de Profieltoets goed meetbaar. 

Wilt u de profieltoets van Bareka inzien en uitproberen, dan is het mogelijk om een proeflicentie aan te vragen voor het lopende schooljaar. Wilt u het volgende schooljaar gebruik maken van de proeflicentie, dan kunt u dit aangeven bij uw aanvraag bij Bareka. Scholen ontvangen met deze proeflicentie toegang voor maximaal 30 leerlingen, rt-praktijken voor maximaal 10 leerlingen. Na afloop van de proeflicentie kunt u overstappen naar de betaalde licentie van Bareka. Klik hier voor de proeflicentie.


Onderdelen van Rekensprint Start

 • handleiding
 • 25 sets sprintkaartjes
 • 40 weekkaarten
 • digibordversie (jaarlicentie)
 • opbergdoos

Wat zit er in de schoolset of de IB/RT-set?

 • de IB/RT-set bestaat uit: 1 sprintkaartenset (25-delig), 1 weekkaartenset, 1 handleiding
 • de schoolset bevat 3x de IB/RT-set
 • digibordversie: kosteloos een jaar proberen

Wat zit er in de digibordversie van Rekensprint Start 

 • alle sprintkaartjes gedigitaliseerd
 • ingedeeld in weken en lessen, aansluitend bij de weekkaarten
 • toegang via mijn.schoolsupport.nl

Digibordversie verlengen
U ontvangt een herinnering wanneer uw licentie op de digibordversie bijna afloopt. U kunt dan de digibordversie met een jaar verlengen. Verlenging voor een school is €34,95, verlenging voor een RT-praktijk €29,95.

Extra set sprintkaartjes 

 • alle sprintkaartjes in box (25 sets)

Aanvulset School

 • digibordversie (jaarlicentie)
 • handleiding

Aanvulset IB/RT-praktijk

 • digibordversie (jaarlicentie)
 • handleiding