Rekensprint Extra

Rekensprint Extra: basisvaardigheden rekenen automatiseren

Rekensprint Extra is de opvolger van Rekensprint Basis. Dit programma oefent het rekenen tot 1000 en het tellen en getalbegrip tot 10.000. Het programma is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 en 6 (België: 3e en 4e leerjaar). Er ligt veel nadruk op vermenigvuldigen en delen. Bij het optellen en aftrekken worden opgaven geoefend, die met enkele tussenstappen uit het hoofd kunnen worden uitgerekend.

 

Maak je al gebruik van Rekensprint Extra?
Bekijk dan de belangrijke Service items (via link in menu rechts of deze directe link naar de pagina)

Vernieuwd in 2017
Rekensprint Extra is vernieuwd. Rekensprint Extra is aangevuld met sprintkaartjes voor klokkijken. Het programma sluit nu aan bij het rekenmuurtje en de Bareka profieltoets. Bovendien is Rekensprint Extra nu ook digitaal beschikbaar voor op het digibord. 

Voor wie is Rekensprint Extra geschikt?

 • het programma is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 en 6
 • leerlingen kunnen starten met Rekensprint Extra als:
   •       Splitsingen t/m 10 redelijk vlot gekend zijn.
   •       De leerling de meeste sommen tot 100 binnen het tiental uit het hoofd kan uitrekenen.
   •       De rijgstrategie bij de sprong over het tiental wordt toegepast.
   •       Tafels en deeltafels t/m 10 redelijk geautomatiseerd zijn, onderhoud blijft nodig.
   •       Inzicht in getallen tot 1000 voldoende is en teloefeningen tot 1000 redelijk vlot verlopen.

Hoe werken leerlingen met Rekensprint Extra?

 • als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes
 • naast elke rekenmethode
 • in RT-praktijk of thuis, waarbij de ouders met de kinderen oefenen
 • door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair, klassen-assistent, tutor of bij coöperatief leren in duo’s 

Waaruit bestaat Rekensprint Extra?

 • handleiding met daarin achtergrondinformatie, verwijzing naar toetsen, instapschema’s en een ‘aftekenschema’
 • 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten per week en exact beschreven oefeningen.
 • 36 doosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én (indien van toepassing) de gewenste strategie en/of de deelstappen
 • digibordversie voor gebruik met de hele groep en in kleine instructiegroepen
  Let op: gebruik Rekensprint op het digibord en desktop PC bij voorkeur met de meest actuele versie van webbrowser Chrome 
 • opbergdoos

Digibordversie
De kaartjes van Rekensprint Extra zijn gedigitaliseerd en beschikbaar voor het digibord. Omdat Rekensprint een begeleid programma is, kunnen de leerlingen niet zelfstandig aan de slag met de Rekensprint digibordversie. Begeleiding is essentieel om de rekenstrategieën van uw leerling te kunnen volgen en eventueel te corrigeren. U kunt de digibordversie inzetten voor de instructie of de verlengde instructie als u werkt met Rekensprint. De digibordversie is een aanvulling op de sets en dus alleen bruikbaar in combinatie met handleiding en weekkaarten. 

 

Het rekenmuurtje
Leren rekenen kan gezien worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Het rekenmuurtje is een visualisering van het stapelen bij het aanleren van basisbewerkingen. De onderste lagen van het muurtje vormen een solide basis die nodig is voor een goede ontwikkeling van rekenvaardigheden. Kinderen die moeite hebben met het automatiseren van deze basisbewerkingen kunnen aan de slag met Rekensprint.

Schema: wanneer zet je welke rekensprint leermiddelen in?
De fasen in dit schema corresponderen met het rekenmuurtje.

 

 

De Bareka Profieltoets rekenen
In Rekensprint is een koppeling gemaakt met de Profieltoets rekenen van Bareka. Door afname van deze toets ontstaat een compleet beeld van de basiskennis van het rekenen en beheersing van de rekenvaardigheden van een leerling. 

De Profieltoets rekenen van Bareka bestaat uit twee soorten toetsen:

 1. Screeningstoets: gericht op kunnen (Power). Kunnen de sommen (tot niveau groep 7) worden opgelost?
 2. Automatiseringstoets: gericht op kennen (Speed). Wordt de basiskennis voldoende vlot beheerst?

Aan de hand van een instapschema kan de leerling na afname van deze toets starten met een deel van de Rekensprint-serie. Bovendien is de vooruitgang door middel van een herhaalde afname van de Profieltoets goed meetbaar. 

Wilt u de profieltoets van Bareka inzien en uitproberen, dan is het mogelijk om een proeflicentie aan te vragen voor het lopende schooljaar. Wilt u het volgende schooljaar gebruik maken van de proeflicentie, dan kunt u dit aangeven bij uw aanvraag bij Bareka. Scholen ontvangen met deze proeflicentie toegang voor maximaal 30 leerlingen, rt-praktijken voor maximaal 10 leerlingen. Na afloop van de proeflicentie kunt u overstappen naar de betaalde licentie van Bareka. Klik hier voor de proeflicentie.

 

Onderdelen van Rekensprint Extra

 • handleiding
 • 36 sets sprintkaartjes
 • 40 weekkaarten
 • digibordversie jaarlicentie
 • opbergdoos

Wat zit er in de schoolset of de IB/RT-set?

 • de IB/RT-set bestaat uit: 1 sprintkaartenset (36-delig), 1 weekkaartenset, 1 handleiding, digibordversie (kosteloos een jaar proberen)
 • de schoolset bevat 3x de IB/RT-set

Wat zit er in de digibordversie van Rekensprint Extra

 • alle sprintkaartjes gedigitaliseerd (inclusief klokkijken)
 • ingedeeld in weken en lessen, aansluitend bij de weekkaarten

Digibordversie verlengen
U ontvangt een herinnering wanneer uw licentie op de digibordversie bijna afloopt. U kunt dan de digibordversie met een jaar verlengen.

Extra set sprintkaartjes

 • alle sprintkaartjes in box (36 sets)

Aanvulset klokken en digibordversie
NB. Deze set kunt u bestellen als u de oude versie van Rekensprint Extra gebruikt en alleen de uitbreiding wilt bestellen. 

 • sprintkaartjes over klokkijken (3 sets)
 • handleiding
 • weekkaarten 
 • digibordversie jaarlicentie