Grote getallenteller: getalbegrip in zicht!

Een goed getalbegrip is een noodzakelijke basis voor het vlot en flexibel rekenen en vormt een voorbereiding op o.a. het optellen en aftrekken. Bij kinderen met rekenproblemen is er vaak sprake van onvoldoende getalbegrip. Vaak levert ook het uitspreken en schrijven van grote getallen problemen op. Het is dus belangrijk om bij zwakke rekenaars eerst het getalbegrip te vergroten.
De Grote getallenteller is het hulpmiddel om inzicht in de structuur en opbouw van getallen en het tellen tot 100, 1.000, 10.000, 100.000 en zelfs tot 1.000.000 inzichtelijk te maken en te begrijpen. De Grote getallenteller is een teller met acht draaibare schijven welke gebruik maakt van het positieschema M.HD TD D. H T E om de opbouw van getallen te verhelderen.

 

 

Voor wie is de Grote getallenteller geschikt?
De Grote getallenteller kan ingezet worden voor leerlingen met problemen met getalbegrip en inzicht binnen de volgende gebieden: getallen tot het 100-tal, het 1000- tal, het 10.000-tal, het 100.000-tal en 1.000.000-tal. De Grote getallenteller geeft inzicht in de opbouw van getallen en ondersteunt het ontwikkelen van het getalbegrip. Door de oefeningen wordt het getalbegrip vergroot en versterkt.

 

Hoe werkt de Grote getallenteller?
Leerlingen kunnen de schijven van de Grote getallenteller zelf bedienen en daarmee getallen opzetten. Het getal 153 wordt bijvoorbeeld opgezet door de schijf van de eenheden op 3 te zetten, de tientallen op 5 en de honderdtallen op 1. Hiermee kunnen opdrachten uitgevoerd worden zoals ‘tel verder met sprongen van 10’. De leerling draait nu aan de schijf van de tientallen en komt zo via 163, 173 en 183 op 193. Op het moment dat de leerling verder draait komt de tekst ‘pas op’ in beeld met een pijl welke naar links wijst. De leerling krijgt hierdoor een visuele ondersteuning dat de schijf van de honderdtallen ook verder gedraaid moet worden en komt zo op 203.

 

Inhoud Grote getallenteller

 • downloadbare handleiding
 • een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 100-tal, inzetbaar vanaf groep 3 / 1ste leerjaar
 • een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 1.000-tal, inzetbaar vanaf groep 4 / 2de lj.
 • een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 10.000-tal, inzetbaar vanaf groep 5 / 3de lj.
 • een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 100.000-tal, inzetbaar vanaf groep 6 / 4de lj.
 • een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 1.000.000-tal, inzetbaar vanaf groep 7 / 5de lj.
 • twee Grote getallentellers

 

Set van vijf losse draaischijven

Wil je de Grote getallenteller inzetten voor het rekenonderwijs van álle kinderen binnen de groep of praktijk? Bestel dan de losse Grote getallenteller draaischijven. De losse draaischijven worden in handige sets van 5 verkocht. Let op, hier zitten geen opdrachtkaartjes of handleiding bij.

 

Wanneer wordt de grote getallenteller gebruikt?

 • als remediërend materiaal voor individuele begeleiding of in kleine groepjes
 • naast elke rekenmethode
 • op school, in de RT-praktijk of thuis

 

Uitgangspunten Grote getallenteller

 • samenwerken met een tutor (leerkracht onafhankelijk)
 • opdrachtenkaartjes met ondersteunend en inzicht gevend materiaal
 • eenvoudig in gebruik
 • is inzetbaar als visuele ondersteuning bij de onderdelen ‘Getallen’ en ‘Tellen’ uit de Rekensprint-series
 • het aanbod van de Grote getallenteller past bij het Rekenmuurtje van Bareka en de bijbehorende Rekendrempels